Leren

Leren: Vind artikelen, studies en feiten die je helpen om je in te zetten voor verkeersveiligheid.

Doen: Jouw instrumenten, bronnen en inspiratie om actie te ondernemen.

Doe mee! Word lid van Heroes for Zero of een van onze lokale groepen.

We zijn een non-profitorganisatie die streeft naar nul verkeersdoden en nul ernstig gewonden.

|

|

Rapport “Equity in Vision Zero en Etnische discriminatie”

Avril 2021

Op 20 augustus 2019 werd Mehdi Bouba aangereden door een politieagent die 98 km/u reed aan het Centraal Station van Brussel. Zijn dood veroorzaakte een golf van verontwaardiging in Brussel, wat leidde tot de oprichting van het collectief Justice pour Mehdi. Het collectief is geworteld in een al lang bestaande kritische reflectie over de etnisch gedetermineerde manier waarop de politie mensen behandelt. Heroes for Zero richtte daarom een werkgroep op om na te denken over sociale rechtvaardigheid in Vision Zero.

De politie is een van de hoofdrolspelers in de strijd tegen verkeersveiligheid. Bepaalde politiepraktijken zoals etnisch profileren verergeren echter de onveiligheid. Het gebruik van hoge snelheden heeft bovendien al geleid tot de dood van verschillende voetgangers, waaronder Mehdi Bouba. Hoe kunnen we dus soortgelijke tragedies in de toekomst voorkomen? Hoe kunnen we zorgen voor eerlijke en veilige mobiliteit voor iedereen, inclusief minderheidsgroepen?

Deze vragen staan centraal in onze publicatie "Equity in Vision Zero en Etnische discriminatie", waarin onze aanbevelingen staan voor dringende politie hervormingen.

Een samenvatting van de publicatie vindt u hier.

Manifest: Brussel voor en door kinderen