Leren

Leren: Vind artikelen, studies en feiten die je helpen om je in te zetten voor verkeersveiligheid.

Doen: Jouw instrumenten, bronnen en inspiratie om actie te ondernemen.

Doe mee! Word lid van Heroes for Zero of een van onze lokale groepen.

Projecten: Ontdek onze verschillende projecten die de blik op onze straten veranderen.

We zijn een non-profitorganisatie die streeft naar nul verkeersdoden en nul ernstig gewonden.

|

|

Heroes
for
Zero

Heroes
for
Zero

Helden trotseren dagelijks het verkeer in Brussel. Ze vechten om hun buurt te verbeteren, met grote en kleine acties. Jij bent een Held.

Nul is het aantal verkeersslachtoffers dat we aanvaardbaar vinden.

Leren

Vind artikelen, studies en feiten die je helpen om je in te zetten voor verkeersveiligheid.

Voor burgers, journalisten, overlevers, nabestaanden, onderzoekers, ambtenaren, politici en haters.

Doen

Jouw instrumenten, bronnen en inspiratie om actie te ondernemen. We geven je de vaardigheden om een activist te worden voor verkeersveiligheid.

Voor burgers die hun woede/angst willen omzetten in positieve energie voor verandering. Voor overlevenden die begeleiding nodig hebben.

Doe mee

Doe mee! Word lid van Heroes for Zero of een van onze lokale groepen. Sluit je aan bij een geweldig helpend netwerk van helden.

Voor burgers, overlevenden, onderzoekers, ambtenaren... iedereen die verkeersveiligheid een warm hart toedraagt en wil helpen om het discours te veranderen.

Onze Missie

De Zero in onze naam staat voor nul verkeersdoden en nul zwaargewonden. Als we dit doel willen bereiken, moeten we anders denken over mobiliteit.

Laat ons allereerst het samenleven boven de behoefte aan snelheid stellen. Gemotoriseerd verkeer maakt een groot deel van onze openbare ruimte onherbergzaam: als we dat omdraaien, versterken we onze gemeenschappen.

Ten tweede, laten we van actieve mobiliteit het favoriete middel maken voor verplaatsingen in Brussel. Niemand mag zich onveilig voelen als zij de straat oversteekt of met de fiets de stad doorkruist.

Ten derde, laten we de meest kwetsbaren op de eerste plaats zetten. Een stad ontworpen voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking is een stad ontworpen voor iedereen.

Laten we tot slot gaan voor sociale rechtvaardigheid, want arme buurten worden onevenredig zwaar getroffen en dat moet ons allemaal aan gaan.

Go back to our
homepage

Articles, studies, and facts to for road safety.

Your tools, resources and inspiration for taking action.

Join an amazing support network of heroes.

Discover our various projects that change the way we think of and imagine our streets.

We're a non-profit striving for zero road deaths and zero serious injuries.

Lees ons memorandum voor verkiezingen van 2024