Leren

Leren: Vind artikelen, studies en feiten die je helpen om je in te zetten voor verkeersveiligheid.

Doen: Jouw instrumenten, bronnen en inspiratie om actie te ondernemen.

Doe mee! Word lid van Heroes for Zero of een van onze lokale groepen.

We zijn een non-profitorganisatie die streeft naar nul verkeersdoden en nul ernstig gewonden.

|

|

Het Andere Atelier

November 2020-januari 2021; april-juni 2021; september 2022-februari 2023

In de hele stad

Het Andere Atelier is een reeks debatten, wandelingen en ontwerpworkshops rond het thema verkeersveiligheid in Brusselse wijken. We nodigen de Brusselaars uit om verrassende initiatieven uit inspirerende steden te ontdekken, de uitdagingen op het terrein te verkennen en zich voor te stellen hoe een veilige en gezonde stad er in de toekomst kan uitzien.

De eerste editie in 2021 was bedoeld om het debat over verkeersveiligheid terug te brengen naar de straat, als aanvulling op het planningsproces voor het nieuwe Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030 van de Brusselse Regering. Het Andere Atelier is een samenwerking tussen de burgerbewegingen BRAL, Filter Café Filtré Atelier en Heroes for Zero, en wordt gefinancierd door Brussel Mobiliteit.

Alle info: https://a-atelier.be/nl

They are living labs allowing residents to imagine what their street could look like when redesigned as places to live in instead of driving through. Over the years, Heroes for Zero has organised several summer streets in two neighbourhoods in Brussels- Pôze Midi (Saint-Gilles) and “Heyzel Vivant” (Heyzel). Temporarily pedestrianising these streets blocks crucially also prevented speeding in two areas prone to “urban rodeos”.

These projects were funded by the subsidy “Bruxelles en vacances” from Bruxelles-Mobilité.

Manifest: Brussel voor en door kinderen