Leren

Leren: Vind artikelen, studies en feiten die je helpen om je in te zetten voor verkeersveiligheid.

Doen: Jouw instrumenten, bronnen en inspiratie om actie te ondernemen.

Doe mee! Word lid van Heroes for Zero of een van onze lokale groepen.

We zijn een non-profitorganisatie die streeft naar nul verkeersdoden en nul ernstig gewonden.

|

|

Project Excalibur

april 2021 - juni 2023​

Saint Gilles

Het project "Excalibur" werd uitgevoerd met kinderen van het vijfde leerjaar om de omgeving van hun school Ulenspiegel (Sint-Gillis) opnieuw in te richten. Het project, dat tussen 2021 en 2023 werd uitgevoerd, maakte het zebrapad veiliger door de parkeerplaats te vervangen door een "parklet" (een uitbreiding van het voetpad met een bankje).

Dit verbeterde de zichtbaarheid van de oversteekplaats. Daarna hebben we het asfalt aan weerszijden van de oversteekplaats opgebroken en planten aangebracht. Tot slot hebben we een deel van het Heldenplein heringericht om het speelser en groener te maken. Dit alles werd gerealiseerd via participatieve werven en voorbereidende workshops met de kinderen.

Project uitgevoerd in samenwerking met Less Béton en la Cité des Jeunes, gefinancierd door Brussel Mobiliteit.

Read our Memorandum for upcoming elections!