Leren

Leren: Vind artikelen, studies en feiten die je helpen om je in te zetten voor verkeersveiligheid.

Doen: Jouw instrumenten, bronnen en inspiratie om actie te ondernemen.

Doe mee! Word lid van Heroes for Zero of een van onze lokale groepen.

We zijn een non-profitorganisatie die streeft naar nul verkeersdoden en nul ernstig gewonden.

|

|

Leren

Leren Wat is Vision Zero? Vision Zero of de nulvisie is een fundamenteel andere benadering van verkeersveiligheid. Ze gaat uit van het principe dat elke dode of ernstig gewonde als gevolg van een aanrijding er één te veel is. Verkeersdoden zijn te voorkomen. Hoewel aanrijdingen onvermijdelijk zijn in dichtbevolkte gebieden zoals steden, kan en moet […]

Lees ons memorandum voor verkiezingen van 2024