Leren

Leren: Vind artikelen, studies en feiten die je helpen om je in te zetten voor verkeersveiligheid.

Doen: Jouw instrumenten, bronnen en inspiratie om actie te ondernemen.

Doe mee! Word lid van Heroes for Zero of een van onze lokale groepen.

We zijn een non-profitorganisatie die streeft naar nul verkeersdoden en nul ernstig gewonden.

|

|

Zomerstraten

Augustus 2020, augustus-september 2021, september 2023

Saint Gilles, Laeken

Zomerstraten vormen een krachtige manier om de straat terug te winnen. Ze laten mensen rechtstreeks de voordelen ervaren wanneer de straten worden overgedragen aan mensen in plaats van verkeer. Meer ruimte om te spelen, meer ontmoetingen met buren, schonere lucht en vogels horen zingen...

Het zijn proeftuinen waarin bewoners zich kunnen voorstellen hoe hun straat eruit zou kunnen zien als die opnieuw zou worden ingericht als een plek om in te wonen in plaats van doorheen te rijden. In de loop der jaren heeft Heroes for Zero verschillende zomerstraten georganiseerd in twee Brusselse wijken: Pôze Midi (Sint-Gillis) en "Levendig Heizel" (Heizel). Door deze straten tijdelijk autovrij te maken verhinderen we te snel rijden in twee gebieden die gevoelig zijn voor "stedelijke rodeo's".

Deze projecten werden gefinancierd door de subsidie "Brussel op Vakantie" van Brussel Mobiliteit.

Read our Memorandum for upcoming elections!